Anthropology of Characters in a Film

Antropologia postaci w dziele filmowym pod redakcją naukową Seweryna Kuśmierczyka, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015