Filmy łączą animacje pokazujące budowanie struktury graficznej plakatów z fragmentami filmów Polskiej Szkoły Filmowej, formacji artystycznej obecnej w polskiej kinematografii w latach 1956–1963. Polska Szkoła Filmowa wywierała i wywiera istotny wpływ na powstawanie dzieł filmowych jak również utworów w innych dziedzinach sztuki.

Popiół i diament (1958), reż. Andrzej Wajda
Matka Joanna od Aniołów (1961), reż. Jerzy Kawalerowicz
Pętla (1957), reż. Wojciech Jerzy Has
Baza ludzi umarłych (1958), reż. Czesław Petelski
Jak być kochaną (1963), reż. Wojciech Jerzy Has

Kultura w sieci
Zrealizowano w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Kultura w sieci.